Dauwpunt Sf6

In opdracht van een aantal beheerders van Sf6 geïsoleerde schakelinstallaties is door Ksandr een onderzoek verricht naar het verloop van het dauwpunt van het Sf6 gas. Dauwpunt wordt gebruikt als belangrijke indicatie voor de kwaliteit en daarmee betrouwbaarheid van het Sf6 gas als isolatiemedium. Het onderzoek naar dauwpuntverloop in Sf6 installaties heeft geleid tot het bijstellen van de afkeurnorm en een aanvullend onderzoek heeft geleid tot een extra mitigerende maatregel die inmiddels is opgenomen in het beleid van een netbeheerder. Voor meer informatie: Bas.braam@ksandr.org