Expertgroepen

Ksandr beschikt over verschillende expertgroepen. Een expertgroep is een groep deskundigen die vanuit verschillende bedrijven betrokken zijn bij vraagstukken over de veroudering van componenten van de elektriciteitsnetten. Onder leiding van Ksandr wordt kennis gedeeld, ontwikkeld en geborgd zodat elke partij beter in staat is om het juiste onderhouds-of vervangingsbeleid uit te voeren. Indien u belangstelling heeft voor deelname aan één of meerdere groepen neemt u dan contact op met de verantwoordelijke Ksandr medewerker of mailt u naar Administratie@ksandr.org.