Nieuw: de landelijke brievenbus voor Ageing Asset Dossiers.

Sinds 2016 wordt er in Ksandr verband gezamenlijk met netbeheerders dossiers opgebouwd van diverse typen componenten. De zogenoemde Ageing Asset Dossiers (AAD’s) zijn bedoeld voor het borgen van kennis en informatie over de oudere assets van de elektriciteitsnetten. Netbeheerders bundelen de ervaringen die ze hebben met het verouderingsgedrag van die assets in de AAD’s. De AAD’s bevatten de tot nu toe bekende faalvormen en zullen in de toekomst steeds verrijkt worden op moment dat er nieuwe faalvormen bijkomen. Om de nieuwe faalvormen eenvoudig te kunnen verzamelen is de AAD brievenbus ingericht. De AAD brievenbus maakt het voor netbeheerders eenvoudig om nieuwe faalvormen te melden zodat de informatie verwerkt kan worden in het Ageing Asset Dossier. Voor het melden van nieuwe faalvormen of voor meer informatie kijk op https://www.ksandr.org/melden-gefaalde-netcomponenten/