Nieuwsarchief

Terugblik Ksandr live XL 2019 op 17 juni j.l.

We kunnen weer terugkijken op een zeer geslaagde en druk bezochte bijeenkomst op 17 juni j.l. Inmiddels staan alle presentaties en posters die tijdens het evenement gepresenteerd zijn voor je klaar. Via de verschillende links in dit bericht kun je eenvoudig teruglezen welke onderwerpen aan bod geweest zijn. De keynote van Prof. dr. Frans Feldberg […]

Nieuw: de landelijke brievenbus voor Ageing Asset Dossiers.

Sinds 2016 wordt er in Ksandr verband gezamenlijk met netbeheerders dossiers opgebouwd van diverse typen componenten. De zogenoemde Ageing Asset Dossiers (AAD’s) zijn bedoeld voor het borgen van kennis en informatie over de oudere assets van de elektriciteitsnetten. Netbeheerders bundelen de ervaringen die ze hebben met het verouderingsgedrag van die assets in de AAD’s. De […]

Dauwpunt Sf6

In opdracht van een aantal beheerders van Sf6 geïsoleerde schakelinstallaties is door Ksandr een onderzoek verricht naar het verloop van het dauwpunt van het Sf6 gas. Dauwpunt wordt gebruikt als belangrijke indicatie voor de kwaliteit en daarmee betrouwbaarheid van het Sf6 gas als isolatiemedium. Het onderzoek naar dauwpuntverloop in Sf6 installaties heeft geleid tot het […]

Onderzoek naar verouderingsgedrag van Reyrolle installaties.

In de elektriciteitsnetten staan meer dan 500 Reyrolle installaties opgesteld. De installaties zijn obsolete verklaard. Deze installaties zijn voorzien van bitumen railsystemen. Een storing in deze systemen leidt vaak tot uitval van de gehele installatie. De leeftijd van deze installaties is veelal ouder dan 60 jaar. Van de restlevensduur en de te verwachten betrouwbaarheid is […]

Dekkingsgraad noodvoorraden netbeheerders.

Uit onderzoek is gebleken dat de huidige noodvoorraden die bij de verschillende netbeheerders staan opgesteld voldoende zijn om bij calamiteiten ingezet te kunnen worden. In opdracht van Netbeheer Nederland is door Ksandr een analyse gemaakt van de grote storingen van de laatste 5 jaar. Met deze analyse is onderzocht of de componenten die tijdens deze […]

Nationale SkillsBook gaat live!

Tijdens Ksandr Live XL 2019 op 17 juni zal door Paul Langereis (directeur Westland Infra) het nationale SkillsBook officieel live gaan. Het nationale SkillsBook biedt aan alle deskundigen van de energiesector de mogelijkheid om de kennisgebieden kenbaar te maken die ze bezitten. Het is een verzoek die de afgelopen periode vanuit meerdere deskundigen kenbaar gemaakt […]

Aantal bezoekers van ‘Het collectieve brein’ blijft toenemen.

Het collectieve brein van Ksandr bevat een schat aan documenten met informatie over storingen en onderhoud van componenten van het elektriciteitsnet in Nederland. Het aantal bezoeken blijft nog steeds toenemen. Inmiddels kunnen we per jaar ruim 60.000 pagina bezoeken registreren. Het Collectieve brein voorziet duidelijk in een behoefte van een groot aantal deskundigen. Ten opzichte […]

Onderzoek naar gebruik van smeermiddelen.

Ksandr heeft in opdracht van een aantal netbeheerders onderzocht wat het effect is van het gebruik van diverse smeermiddelen op het faalgedrag van bewegende mechanische onderdelen van de elektriciteitsnetwerken. Gebruik van juiste smeermiddelen is juist in de overwegend statische netten cruciaal. In tegenstelling tot productieprocessen waar apparaten vaak continu in beweging zijn geldt voor de […]

Landelijke noodvoorraden database nu voor alle netbeheerders.

In 2018 zijn de noodvoorraden van alle netbeheerders inzichtelijk gemaakt via de gezamenlijke noodvoorraden database. Op deze manier kan in geval van een calamiteit snel en adequate inzichtelijk gemaakt worden waar materialen of componenten beschikbaar zijn. De afgelopen periode is de noodvoorraden database compleet gemaakt door ook de beschikbare noodvoorraden van de nog ontbrekende netbeheerders […]