Nieuwsarchief

Posterpresentaties Ksandr LiveXL 2018

Aan de hand van posters is tijden Ksandr LiveXL door deskundigen kennis en ervaring gedeeld. Uiteenlopende onderwerpen zoals veroudering van pakkingen en 10kV installaties of een database voor analyse van oliemonsters en nog veel meer is gepresenteerd tijdens de postersessies. Hieronder alle presentaties op een rij: Innovatief assetmanagement bij NS (keynote) (door Richard Ruitenburg) Schatzoeken […]

Netbeheerders delen materieel en personeel om efficiënter te werken

Netbeheerders gaan schaarse en kostbare voorraden, zoals middenspanningskabels en -installaties, met elkaar delen. Bovendien zijn specialistische montageploegen op het gebied van gas inzetbaar buiten het eigen werkgebied. Zo kunnen netbeheerders storingen efficiënter verhelpen. Kosten voor afnemers laag houden Vanaf vandaag kunnen netbeheerders in geval van calamiteiten een database raadplegen waarin zij kunnen zien welke noodvoorraden […]

Transitiepad kennis delen, borgen en ontwikkelen

Ksandr heeft een aanzet gemaakt van een transitiepad voor het borgen, delen en ontwikkelen van kennis de komende jaren. Het transitie pad geeft inzicht in de omgevingsfactoren die mogelijk van invloed kunnen zijn (tekst op de zuilen) en de concrete activiteiten en doelstellingen per jaar. Tijdens Ksandr Live XL 2017 is veel input verzameld op het transitiepad […]

Netbeheerders van Nederland bundelen ‘data krachten’ voor de betrouwbaarheid van netten

Enexis, Liander, Stedin, Westland Infra, Cogas en Rendo sluiten een overeenkomst met stichting Ksandr voor het delen van data en informatie. Arnhem/Maarssen, 19 juni – Onderzoeksinstituut KSANDR heeft maandag 19 juni een belangrijke stap gezet in de samenwerking tussen alle netbeheerders van Nederland. Netbeheerders Enexis, Liander, Stedin, Westland Infra, Cogas en Rendo hebben met KSANDR […]

Poster presentaties Ksandr Live XL 2017

In 1 oogopslag kunt u hier kennisnemen van resultaten van studies en projecten die de afgelopen periode zijn uitgevoerd. Tijdens Ksandr Live XL 2017 zijn deze resultaten door middel van posters gepresenteerd. U kunt ze hier bekijken. Ksandr Live XL Ageing Asset Dossiers Ksandr Live XL Badkuipkromme ms assets Ksandr Live XL Conditie en waardebepaling […]

Inhibited olie kan toegepast worden in transformatoren

Als alternatieve olie wordt sinds enige tijd inhibited olie aangeboden op de markt. Het is een olie die, in tegenstelling tot de un-inhibited olie, wel een antioxidant bevat. Het voordeel van de inhibited olie is dat het een positieve uitwerking heeft op de levensduur van de papier/olie isolatie, maar wat zijn de bijwerkingen van deze […]

Ksandr gaat door met directeur Edwin Groot-Kabalt

De mooie ontwikkeling van Ksandr in het afgelopen jaar is voor het bestuur aanleiding geweest om Edwin Groot-Kabalt als directeur voor meerdere jaren aan Ksandr te verbinden. Ksandr heeft in 2016 ten opzichte van 2015 bijna een vervijfvoudiging van de activiteiten gerealiseerd. Een mooie mijlpaal is ook de start van het 4 jarige onderzoek van […]

Vooralsnog geen badkuipkromme voor ms kabels

Het is al jaren de vraag en ook wel een zorg, vertonen de ms kabels in Nederland nu wel of geen badkuipkromme, of met andere woorden is het einde van de levensduur inzicht? Ksandr werkt op dit ogenblik aan een studie op basis van een grote hoeveelheid storingsinformatie van ms kabels van diverse netwerkbedrijven in […]

Leren van storingen via de Ksandr Academy

Na de zomervakantie start de eerste module van meerdere lessen over diverse componenten en onderdelen van de elektriciteitsnetten. Op dit ogenblik werkt een groep van 20 ervaringsdeskundigen aan een lesprogramma waarmee steeds via storingen in de praktijk de relatie met theorie wordt uitgelegd. Hieruit wordt ook duidelijk dat het juist niet altijd hetzelfde is als […]

Daan Schut volgt Jan Peters op als voorzitter van Ksandr

Daan Schut (directeur Assetmanagement Liander) volgt Jan Peters op als voorzitter van het bestuur van Ksandr. Jan Peters heeft sinds 2006 gedurende 10 jaar als bestuurder een belangrijke bijdrage geleverd aan Ksandr. Bij Enexis is Jan Peters (voormalig directeur assetmanagement) opgevolgd door Han Slootweg waardoor Han inmiddels is toegetreden tot het bestuur van Ksandr. Han neemt daardoor de plek over […]