Nieuwsarchief

Ruim 53.000 bezoeken in 2018.

Het collectieve brein van Ksandr bevat een schat aan documenten met informatie over storingen en onderhoud van componenten van het elektriciteitsnet in Nederland. Het afgelopen jaar hebben we ruim 53.000 pagina bezoeken geregistreerd met een gemiddelde bezoektijd van 5 minuten. Hiermee voorziet het Collectieve brein duidelijk in een behoefte van een groot aantal deskundigen. Ten […]

In 2019 worden nog meer Ageing Asset Dossiers ingericht.

Sinds 2017 wordt er gewerkt aan het bundelen van ervaringskennis over het verouderingsgedrag, storingen en onderhoud van de oudere netcomponenten. Alle informatie van de netcomponenten wordt samengevoegd in zogenaamde Ageing Asset Dossiers. Per type document wordt een dossier ontwikkelt waar volgens een vaste structuur de informatie en data van verschillende netbeheerders bij elkaar wordt gebracht. […]

Landelijke noodvoorraden database nu voor alle netbeheerders.

In 2018 zijn de noodvoorraden van alle netbeheerders inzichtelijk gemaakt via de gezamenlijke noodvoorraden database. Op deze manier kan in geval van een calamiteit snel en adequate inzichtelijk gemaakt worden waar materialen of componenten beschikbaar zijn. De afgelopen periode is de noodvoorraden database compleet gemaakt door ook de beschikbare noodvoorraden van de nog ontbrekende netbeheerders […]

Onderzoek naar gebruik van smeermiddelen.

Ksandr heeft in opdracht van een aantal netbeheerders onderzocht wat het effect is van het gebruik van diverse smeermiddelen op het faalgedrag van bewegende mechanische onderdelen van de elektriciteitsnetwerken. Gebruik van juiste smeermiddelen is juist in de overwegend statische netten cruciaal. In tegenstelling tot productieprocessen waar apparaten vaak continu in beweging zijn geldt voor de […]

Onderzoek naar gefaalde stroomtransformatoren.

Ksandr heeft in opdracht van Tennet en Liander een internationaal onderzoek uitgevoerd naar het falen van stroomtransformatoren in de transportnetten. Omdat het gaat om een gering aantal gefaalde stroomtransformatoren is faalinformatie van andere internationale netwerkbedrijven verzameld. Op deze manier is een statistische analyse mogelijk geworden. Ook is gekeken naar de fysieke veroudering en factoren die […]

Ksandr visie 2023.

Door het bestuur van Ksandr is een doorkijk gemaakt naar 2023. Aan de hand van het Ksandr transitiepad is vooruitgekeken. Naast het doorzetten van de huidige activiteiten zoals expertgroepen, ksandr Live XL en de noodvoorraden database wordt ook een meer internationale oriëntatie gezien voor het delen en ontwikkelen van kennis. De ageing asset dossiers moeten […]

Tennet toegetreden tot bestuur Ksandr

In de persoon van Marc de Zwaan (directeur Assetmanagement Tennet) is ook Tennet toegetreden tot het bestuur van Ksandr. Nadat begin 2018 de netbeheerders Enduris, Coteq, Rendo en Westland-Infra onderdeel zijn geworden van het kernteam van Ksandr is met de toetreding van Tennet de vertegenwoordiging van de Nederlandse netbeheerders nu compleet. Ksandr zal in opdracht […]

Ksandr academy leergang 1 ‘Leren van storingen’ afgerond.

Met een bezoek aan het bedrijfsvoering centrum van Tennet is de leergang ‘Leren van storingen’ afgesloten voor de eerste groep cursisten. Aan de hand van diverse storingen van verschillende typen componenten hebben ervaringsdeskundigen hun praktijk kennis overgedragen. In 10 lessen hebben de cursisten gezien en ook geroken hoe het er in de praktijk vaak aan […]

Posterpresentaties Ksandr LiveXL 2018

Aan de hand van posters is tijden Ksandr LiveXL door deskundigen kennis en ervaring gedeeld. Uiteenlopende onderwerpen zoals veroudering van pakkingen en 10kV installaties of een database voor analyse van oliemonsters en nog veel meer is gepresenteerd tijdens de postersessies. Hieronder alle presentaties op een rij: Innovatief assetmanagement bij NS (keynote) (door Richard Ruitenburg) Schatzoeken […]