Onderhoudsconcept voor L-Sep schakelinstallatie

De L-Sep schakelinstallatie wordt door meerdere asset owners in Nederland toegepast in de hoogspanningsnetten. Inmiddels is door verschillende bedrijven ervaring opgebouwd over het gedrag van deze specifieke installatie. Het is een schat aan ervaring die door Ksandr bij elkaar wordt gebracht en wordt omgezet naar een onderhoudsprogramma dat aansluit bij de huidige gebruikservaring. Door middel van een speciale applicatie worden faalpatronen geanalyseerd en wordt per subsysteem in beeld gebracht wat de kritische onderdelen zijn en wat er aan preventieve maatregelen kan worden uitgevoerd om het faalgedrag zo positief mogelijk te beïnvloeden.  De gestructureerde manier waarop ervaringsinformatie van zowel industriële gebruikers als nationale netwerkbedrijven wordt omgezet in kennisregels levert een goed onderbouwd onderhoudsprogramma op.