Onderzoek naar verouderings mechanisme stroomtransformatoren

In opdracht van een aantal netwerkbedrijven onderzoekt Ksandr het faalgedrag van stroomtransformatoren in het hoogspanningsnet. Een aantal gefaalde exemplaren hebben aanleiding gegeven om zowel statistisch als technisch meer onderbouwing te geven van de verouderingspatronen. In het project wordt onder andere een populatie analyse gemaakt om te bepalen of er stroomtransformatoren met bepaalde karakteristieke eigenschappen een verhoogd risico op falen hebben. Ook wordt gekeken naar de faalmechanismes van een aantal gefaalde exemplaren en wordt in combinatie met destructief onderzoek gezocht naar correlaties tussen de faalpatronen en faaloorzaken.

Aan de hand van de faalmechanismes wordt een set met mitigerende maatregelen opgesteld waarmee enerzijds de veroudering tijdig gedetecteerd kan worden en tevens de faalgevolgen binnen de gewenste veiligheidsgrenzen gehouden kunnen worden.