Storingsonderzoek 10kV installatie

Het onderzoeken naar faaloorzaken van gefaalde netcomponenten levert belangrijke kennis op die vertaald kan worden naar instandhoudingsmaatregelen. Deskundigen van Ksandr voeren op minutieuze wijze onderzoek uit. Correlaties tussen faalvormen en faaloorzaken worden soms via microscopisch onderzoek vastgesteld. De kennis die wordt opgedaan tijdens dergelijke onderzoeken wordt opgeslagen in het collectieve brein om zodoende ook weer verder verrijkt en gedeeld kan worden.