Terugblik Ksandr live XL 2019 op 17 juni j.l.

We kunnen weer terugkijken op een zeer geslaagde en druk bezochte bijeenkomst op 17 juni j.l. Inmiddels staan alle presentaties en posters die tijdens het evenement gepresenteerd zijn voor je klaar. Via de verschillende links in dit bericht kun je eenvoudig teruglezen welke onderwerpen aan bod geweest zijn. De keynote van Prof. dr. Frans Feldberg heeft de zaal bewust gemaakt hoe snel de ontwikkelingen om ons heen gaat op gebied van data, ook de impact die data tegenwoordig heeft op ons dagelijkse leven is door Frans op subtiele manier zichtbaar gemaakt. Bekijk hier de presentatie van Frans Feldberg:

 

Ksandr SkillsBook

Door Paul Langereis is officieel het nationale SkillsBook gelanceerd. Tijdens zijn toespraak heeft Paul duidelijk gemaakt dat het niet meer de vraag is of er moet worden samengewerkt maar dat het de enige manier is om als netbeheerders gezamenlijk met elkaar maar ook alle andere partijen in de keten het hoofd te bieden aan de grote veranderingen die de energietransitie met zich meebrengt. Ook de schaarste aan kennis van de oudere netcomponenten maakt de noodzaak tot samenwerking groot. Hoewel het principe van het SkillsBook niet ingewikkeld is maakt het SkillsBook voor veel deskundigen het leggen van contacten een stuk eenvoudiger. De oproep van Paul is dan ook dat zoveel mogelijk collega’s hun eigen deskundigheidsgebieden zichtbaar maken voor collega’s in Nederland. Wil jij je aanmelden voor het SkillsBook of wil je een kijkje nemen ga dan naar https://www.ksandr.org/skillsbook/

Workshops

Diverse netbeheerders en ook de VU Amsterdam hebben in aparte workshops gepresenteerd welke innovaties zij hebben doorlopen die interessant zijn voor collega bedrijven. Hieronder alle presentaties op een rij:

 

Posterpresentaties

Ook dit jaar zijn in de vorm van posterpresentaties weer een veelvoud aan studies en onderzoeken gepresenteerd. Hieronder alle posters op een rij:

 

Heb je nog geen Ksandr account?

Het collectieve brein van Ksandr bevat een schat aan documenten met informatie over storingen en onderhoud van componenten van het elektriciteitsnet in Nederland. Het afgelopen jaar hebben we ruim 75.000 pagina bezoeken geregistreerd. Heb jij nog geen Ksandr account (gratis) vraag deze dan aan via https://www.ksandr.org/login/