Transitiepad kennis delen, borgen en ontwikkelen

Ksandr heeft een aanzet gemaakt van een transitiepad voor het borgen, delen en ontwikkelen van kennis de komende jaren. Het transitie pad geeft inzicht in de omgevingsfactoren die mogelijk van invloed kunnen zijn (tekst op de zuilen) en de concrete activiteiten en doelstellingen per jaar. Tijdens Ksandr Live XL 2017 is veel input verzameld op het transitiepad wat inmiddels verwerkt is. In de basis zal Ksandr de komende jaren focus hebben op het borgen, ontwikkelen en ontsluiten van informatie aan de hand van Ageing Asset Dossiers.